Kapital Coaching
Jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med at skaffe ny kapital eller restrukturere den bestående. Ofte kan det være svært for virksomheder at snakke ”finanssproget”, men her kan hjælpe med at præsentere din virksomhed på den rigtige måde.

valentinreport.com
Finansiering
Hvis du har brug for finansiering til vækst eller strukturering af finansieringen i virksomheden, så kan jeg hjælpe med at skabe overblik og gennemgå hele likviditeten og alle virksomhedens forhold og finde mulige forbedringer.

Investor memorandum
Jeg har stor erfaring med at skrive investor memorandum og virksomheds-beskrivelse og kan hjælpe dig og din virksomhed med det rette format og at de informationer, som finansfolket kræver, er tilstede i materialet.

Redningsplan
Når krisen kradser kan det være svært at få overblik over den reelle situation for virksomheden. Jeg kan bistå med at skabe dette overblik hurtigt og mens tid er, og medvirke til at etablere og gennemføre en redningsplan.